Foto/zh

Da Venicewiki, il wiki di Venezia

Lingue Language: 

Italiano }">العربية|}} }">Deutsch|}}  • <span lang="{{{1}">English|}} }">Ελληνικά|}} }">Español|}}  • <span lang="{{{1}">Français|}} }">日本語|}} }">한국어|}} }">Nederlands|}} }">Português|}} }">Română|}}  • <span lang="{{{1}">Русский|}}  • <span lang="{{{1}">中文|}} }">Vèneto|}}

最好的照片威尼斯,發生在這個城市的每一個角落,即使是最隱蔽的,必須所有的魅力,美麗和魅力,每個人都承認在威尼斯。

街道,運河,威尼斯和貢多拉建築物之間在日常生活中,教堂和紀念碑,在威尼斯度過的寧靜生活。

大眾攝影

照片主題

威尼斯潟湖群島

各區